سخنان ارزشمند مرحوم سوسای اویاما

-آئین و قواعد را اول در خود بررسی کرده و سپس به تمرین مداوم آن بپردازید.

- کارهنرهای رزمی بعد از هزار روز تمرین آغاز شده و پس از ده هزار روز تمرین به اوج خود می‌رسد.

- ماهرترین مدافعان، بهترین مهاجمانند

-  کار هنرهای رزمی کاری است همگانی، و در تعلیم آن خودخواهی روا نیست.

تمرین ، تمرین ، تمرین و فقط تمرین راز موفق شدن در هر چیزی میباشد که کیوکوشین کاراته از این قانون مبری نیست.

/ 0 نظر / 29 بازدید