اخلاق در کیوکوشین کاراته

 از مشخصه های کیوکوشین خشونت بیش از حد و صد در صد آن است
بر خلاف آنچه به ذهن خطور میکند ورزشکاران این رشته باید افرادی خشن با برخرود های خشک و بدون انعطاف باشند
اما در واقع اینطور نیست و کیو کوشین کا ها هر چه قوی تر میشوند سر به زیر تر و کوچک نفس تر میشوند و شاید این مطلب نشات گرفته از روح لطیفی است که در پس تمرینات سنگین و خشن نهفته است و ورزشکاران در سالهای طولانی و تمرینات سخت تحت تعلیمات مربیان خوب خود به آن دست پیدا میکنند.
اخلاق چیزی است که در تمامی مربیان کیوکوشین کاراته امری بدیهی و بارز است و در هیچ یک از کلاس های کاراته بر خلاف ورزشهایی مانند فوتبال و غیره الفاظ رکیک و زشت بکار نمیرود
چرا که کاراته کا ها معتقدند محل تمرین و لباسی که بر تن کرده اند مقدس است و برایش حرمت خاصی قائل اند.
/ 0 نظر / 30 بازدید